Politiken
Proffs
Trafiken
Kluddandet

Utbildning
Välkommen till ett utvecklat land!
Infomation/ Integration
Renhållning
Vård Bältros B12-brist/Cobalamin *
Meny
Återkomsten till arbetslivet,
Nio bilder per dag
, Här startar färden
(uppdateras, missade bildlänkar)

upp på en hemsida 2006!
FOTO Korpral Gifting
(uppdateras
, missade bildlänkar)
FOTOrd Hobby eller Yrke?
Tankar

Välkommen till Korpral Gifting

 

"Orsa Kompani lovar inget bestämt!"

Det är ett uttryck som de flesta svenskar är bekanta med.
På krogen "Kom till måtta" serverades det alkohol. När Kaptenen frågade om Korpral Gifting kunde garantera att kompaniet var dugligt för avfärd i den tidiga morgontimmen.
Då insåg Korpralen att om behovet av berusning var starkare än sunda förnuftet, så kunde inte han ensammen ta på sig ansvaret för att det skulle bli så. Men min tro, det är att den förståndiga korpralen också hade sina mannar på sin sida och därigenom så fick förnuftet råda över behovet av rusningsdrycker. I den tidiga timman så stod kompaniet färdigt för avmarch!
Det är så som chefer måste fungera om vi ska få Sverige på fötter igen. Vi får inte ha folk i ledningen som har huvudet under armen, då berusar sig gemene man, för det har ändå ingen betydelse vad du gör om inte ledarna kan göra sitt jobb.
Ett exempel:
Vårt land är långt. Mellan våren i Lund och Treriksröset så skiljer det ca en och en halv månad. Transportstyrelsen kräver dubbdäck/vinterdäck till 1 April (oavsett var du bor) redan 14 dagar senare får du inte längre använda dem som det är dubb på! Polisman med sunt förnuft kan nog klara den balansen. Men strebern och polisen med den dåliga dagen i hemmet, kan låta irritationen gå ut över oskyldiga bilförare. Med en skillnaden i tid på 14 dagar och 45 dagar kan det inte bli annat än fel. Rädslan för nanopartiklar i luften i storstäderna skapar allvarliga risker för landets bilförare.
Förnuft, ansvar och skyldighet har vi samma behov av idag. Använd ditt förnuft till att tolka vad jag har för syfte med den här hemsidan.

Fortsätt, här huserar Korpral Gifting med tankar och ideer!

"Lovar inget bestämt!"

Vad händer med vårt samhälle?
Vad händer med beslut tagna i Regerring och riksdag för vårt liv? Beslut som tagit, är på väg att undergräva hela vår ekonomi för landsbygd, företag och stora grupper människor! När man inte ser följderna av de beslut som tagits, då är det illa! Det visar på att man sitter på helt fel plats här i livet, att man inte har förmåga att se längre än vad näsan räcker! Man har akademiska betyg som man rider på, men som egentligen visar att de inte är värda fem öre!
Att bryta ett avtal på grund av Corona, det är helt Okey!
Men att inte ta det mänskliga ansvaret mot utsatta anställa, visar mycket om förmågan att leda ett företag!
I alla lägen är det viktigt att kunna lyssna till de anställda och respektera deras uttryck och önskningar!
Stort eller litet företag, det är ingen skillnad,
alla företag kan idag ersättas utan att medarbetaren blir lidande, så länge dagens lagar gäller!
Det som planeras i det fallet blir nog negativt för anställda!
Corona har visat att människan på golvet är viktigare än mycket annat!
Rätt beslut, förnuftigt handlande och god planering för framtida händelser visar sig vara viktigare än allt annat.
Att spara är en dygd, men man måste spara på rätt saker. När de som har ansvaret inte ser till det, ska de ta
sitt ansvar och gå! Företagen har visat sig vara enorm sårbara, men kan ersättas! Däremot ser man att det inte
händer med myndigheter och politiskt styrda organisationer. Som regel får den som misskött sin roll en bättre
anställning, vilket drabbar nya människor som jobbar på golvet! För tro inte att dessa självgoda beslutsfattare
ändrar sitt sätt att styra!

Den store förloraren är

SAMHÄLLET

Givetvis är den svagaste den störste förloraren!
Det vi ser dagligen i vår omgivning, om vi tittar!


Vill du tjäna in $2.045,50 på att vara medlem i ett företag?
Kostnad: Start $40, månadskostnad $9,95 eller år $99.
Får du två kompisar att ansluta dubblar du din inkomst,
får tillbaka din insats! De hittar två!
Är du med i en klubb, så är det ju så man bygger klubben.
Vad kan du få mer
Inga ansvar! Bara för sina egna intressen.
Ytterligare upplysningar hittar du här!
Stötta din klubb/förening, bygg medlemskap, tala med mig Leif Rehnvall
076-316 07 03 leif@leifrehnvall.se

Jag använder One.com som hemsidesleverantör. © Leif Rehnvall uppdaterad 2023¨04-17
  FOTOrd Leif FOTOrd Gifting FOTOrd
reliablecounter.com
Drömmer du om att bli skuldfri? Be debt free!