Ytterligare ett steg att få känna av vad RAM-tid innebar i kollektivtrafiken!
Ständiga påminnelser att tjänstemän vid Dala Trafik har noll och ingen kunskap om det man ska sköta om!